On site

laboratory

Open 7 days

a week

Accepting all major

insurance plans

Short waiting

times

No appointment needed

VALIDERING

En validering er et reproduserbart bevis på at en gitt prosess gir det forventede utfall. Med andre ord skal en validering tydelig demonstrere at prosesser, utstyr, materialer, arbeidstrinn eller systemer faktisk fører til de nødvendige resultater.

 

For eksempel innebærer validering av en autoklave flere kjøringer med testlaster som minst skal tilsvare belastningen autoklaven vanligvis kjøres med. 

Dataloggere for temperatur og trykk kjøres sammen med testlasten for å validere at de nødvendige verdier oppnås på de riktige tidspunkt i prosessen. 

Kontroll av reprosesseringsmaskiner i form av prosessvalidering er en forutsetning for vellykket smittevern og dermed også for høyest mulig pasientsikkerhet. I tillegg gir valideringen et godt utgangspunkt for videre sjekk og service av maskinene. 

RUTINEKONTROLL

En rutinekontroll er en regelmessig utført test der ytelsen til det aktuelle utstyret kontrolleres.

Man får således en bekreftelse på at ytelsen er i tråd med valideringen. 

Frekvensen på rutinekontrollen avhenger av type enhet og prosess. 

For vanndampsterilisator er Bowie & Dick-test en viktige del av rutinekontrollen. 

Rådgivning, kurs

og utdanning

Valideringstjenester,

utstyr og programvare

 

Sertifisert ihht.

ISO 9001 og ISO 14001

 

TJENESTER

Mangler du kapasitet eller utstyr til selv å foreta validering av autoklave eller andre reprosesseringsmaskiner utfører vi dette raskt og effektivt for deg – naturligvis i henhold til gjeldende ISO/EN-standarder. 

Vi tilbyr også mapping, kvalifisering og validering av kjølesystemer/kjølekjeder (cold chain-validering), for eksempel i forbindelse med oppbevaring og transport av apotekvarer og annet temperatursensitivt gods. 

KURS, UTDANNING OG FAGLIG FELLESSKAP

Vi tilbyr regelmessige kurs og seminarer både i inn- og utland, og tar også sikte på å etablere et norskadministrert utdanningsforløp for deg som ønsker å bli valideringstekniker, eller friske opp og bygge videre på kompetansen du allerede har. 

AKTUELT

PARTNERE

KONTAKT OSS

Mandag - fredag: 8:00 – 16.00

Telefon Morten R. Øvsteng: 415 62 063

Telefon Ole-Kr. Krukhaug: 916 30 476

E-post: post@valideringsservice.no

  • Facebook

PARTNERE

Valideringsservice er et samarbeid mellom Ing. Westad AS og Jacomedic AS.

Vi utfører validering av autoklave, vaskedekontaminator og andre reprosesseringsmaskiner, samt av kjøleanlegg/kjøletransport etc.

Vi tilbyr opplæring i validering og rutinekontroll, samt valideringssett, elektronisk Bowie&Dick og annet utstyr for deg som gjør jobben selv.

Validering – en viktig del av smittevernet!

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET

    © 2019 Laget med Wix.com