DIGITAL RESTPROTEINTEST

Bionova_Restproteintest_Valideringsservi

Restproteintester er kjemiske tester som brukes til å oppdage proteinrester på overflater – rester som ellers ikke kan identifiseres ved visuell inspeksjon.

 

Restproteintesting fokuserer på visse typer proteiner, slike som vanligvis finnes i blod. Slik testing er en essensiell del av kontrollrutinene hos alle som håndterer kirurgisk utstyr.

 

For å oppnå full overensstemmelse med EN ISO 15883 for dekontaminering av gjenbrukbare kirurgiske instrumenter, er det nødvendig å føre bevis på god praksis. Dette vil si at prosessen må være sporbar. Hver restproteinrest som utføres på dekontamineringsavdelingen må dermed loggføres.  

 

Bionova® MiniPro er en digital inkubator for rask testing av proteinerester på overflater. Systemet er ekstremt enkelt å bruke og gir kvantitative resultater i løpet av 15 minutter.

 

Resultatene kan skrives ut fra den innebygde miniprinteren eller overføres til PC-en og den medfølgende programvaren.

MINIPRO-B-992x1024.jpg

Objektive resultater med Bionova Minipro restproteintest. Slutt på synsing og vurdering.

 

Resultat innen 10-15 minutter etter inkubering ved 60°C.

Deteksjonsgrense 1 ug

Følsomhet 0,3 µg