EBRO ELEKTRONISK BOWIE&DICK TEST

EBRO_EBI16_Bowie&Dick_liten.jpg

Testens formål

For optimalt steriliseringresultat er det viktig at all luft i autoklavekammeret blir fjernet ved hjelp av vakuum. Bowie&Dick (BD) test utføres for å kontrollere at all luft fjernes, og at adekvat dampgjennomtrenging oppnås i steriliseringsprosessen. Testen avdekker også om nivået av ikke-kondenserbare gasser (NCG) er for høyt.

BD testen er en oppstartstest / funksjonstest som kjøres i store autoklaver med kammer over 60 liter.

Krav og standarder

BD-test er definert som en type test i EN 285, der kravene til testen er beskrevet i EN ISO 11140-4.  Som et alternativ til den originale 7-kilos Bowie&Dick testpakken finnes både kjemisk og elektronisk BD-test. Begge oppfyller standardens krave til daglig funksjonstest.

 

Hva testes?

En elektronisk Bowie&Dick-test gjør det mulig å kontrollere dampgjennomtrengning i henhold til EN 285, EN ISO 11140-4 og ISO 17665. I tillegg kan også andre relevante steriliseringsparametre kontrolleres. Med EBI 16, elektronisk Bowie&Dick test fra Ebro, kan det også gjennomføres en ren vakuumtest. 

Passed_vacuumtest.jpg

Forvarsel om autoklavesvikt
EBI 16 kan også oppdage mulige feil på autoklaven. Selv små mengder restluft kan spores, mengder som ennå ikke fører til en feilet Bowie&Dick-test. 

Sertifisering og kalibrering

EBI 16 er designet og kalibrert for bruk i 1000 sykluser / 2 år. Ved rekalibrering nullstilles testen og kan brukes i nye 1000 sykluser / 2 år. 

EBI 16 elektronisk BD-test er sertifisert av uavhengig laboratorium i henhold til EN 11140-4.

Datalagring og etterprøvbarhet

Alla data lagres automatisk, og kan evalueres og prosesseres i tilhørende programvare Winlog.med eller Winlog.validation. Programvaren er TÜV-godkjent, og kan brukes sammen med andre Ebro-loggere for rutinekontroll og validering.

TÜV-sertifikat-winlog-med-validation.jpg
SMP-sertifikat-ebro-Bowie-dick.jpg