KONDUKTIVITETSLOGGER FRA EBRO

I vaske- og dekontamineringsprosesser er det svært viktig å kontrollere at instrumentene blir rene, og at alt av kjemikalierester fra vaskeprosessen blir fjernet.

Kontroll av siste skyllevann er en god indikator på om det finnes spor av kjemikalier. Ved å logge vannets ledeevne (konduktivitet) vil man få en monitorering av vannets ledeevne gjennom hele vaskeprosessen, og til slutt en verifikasjon på at alt av kjemikalier er fjernet. Vår konduktivitetslogger fra EBRO er spesialdesignet for stabil og korrekt plassering i dren/sluk. Sammen med konduktiviteten måles også temperaturen i en egen følerkanal.

KONTAKT OSS

Mandag - fredag: 8:00 – 16.00

Telefon Morten R. Øvsteng: 415 62 063

Telefon Ole-Kr. Krukhaug: 916 30 476

E-post: post@valideringsservice.no

  • Facebook

PARTNERE

Valideringsservice er et samarbeid mellom Ing. Westad AS og Jacomedic AS.

Vi utfører validering av autoklave, vaskedekontaminator og andre reprosesseringsmaskiner, samt av kjøleanlegg/kjøletransport etc.

Vi tilbyr opplæring i validering og rutinekontroll, samt valideringssett, elektronisk Bowie&Dick og annet utstyr for deg som gjør jobben selv.

Validering – en viktig del av smittevernet!

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET

    © 2021   Laget med Wix.com