top of page

Hva er fordelene med sanntidslogging?

Overvåkning av prosesser «real-time» eller «sanntid» er mulig med radiofunksjonen i de aller fleste trykk og temperaturloggere i den nye EBI-12 loggerserien fra Ebro. Muligheten for sanntidsmonitorering av vaske- og steriliseringsprosesser brukes eksempelvis ved feilsøking eller funksjonstest etter service/reparasjon. Ved å følge prosessen «live» er det enkelt for operatøren og avdekke når i prosessen eventuelle feil oppstår, og ved å bruke flere loggere samtidig vil det også muliggjøre å lokalisere hvor i autoklaven feilen befinner seg.


I en vaskeprosess kan real-time logging eksempelvis brukes for å verifisere at stigningen i prosesstemperatur er korrekt. Slik verifiserer man samtidig at for eksempel vanntilførselen er korrekt oppkoblet.


Selv om man ved vanlig logging får ut det samme resultatet når prosessen er ferdig, spares en god del tid hvis radiologgingen allerede tidlig i prosessen viser at noe er galt. Dermed kan prosessen avbrytes og feilsøking iverksettes umiddelbart.


2 visninger0 kommentarer
bottom of page