top of page

Overvåking og dokumentasjon av vaskeprosessen i fleksible skop

Fleksible skop er en instrumentgruppe det kan være vanskelig å sikre trygg reprosessering av. Spypach er et surrogatskop som kan settes sammen på mange ulike måter for å simulere det aktuelle instrumentet man ønsker å kontrollere vaskeprosessen for. Ved å utstyre surrogatinstrumentet med trykk- og temperaturloggere, samt kjemiske indikatorer, får man gode bevis på om dekontamineringsprosessen fører til det ønskede resultat eller ikke.

Presentasjonen under ble holdt på Dekontamineringsdagene i Sandvika, 22. mai 2019.


4 visninger0 kommentarer
bottom of page