top of page

Valg av riktig PCD – sterilisator

Validerte maskiner og prosesser gir økt trygghet for både personell og pasienten. Mellom valideringer er det viktig å ha et testsystem som i den daglige driften kontrollerer sterilisatoren. For dette formålet brukes en såkalt PCD – Process Challenge Device, også kalt hulromstest eller helix-test. Ofte blir testen også omtalt som lastkontroll. Prinsippet med lastkontrollen er at den skal være en utfordrer til sterilisatoren, og testen skal være mer kompleks og «vanskeligere» å sterilisere enn det mest komplekse instrumentet i lasten. Typisk for en slik test er at den skal være i henhold til EN 867-5, (Hollow load test system). Et testsytem betår av en PCD og en kjemisk indikator, type 2. En type 2 kjemisk indikator er en spesifikk test som skal benyttes sammen med en PCD. Type 2 kjemisk indikator benyttes også i kjemsike Bowie&Dick tester. Med dagens rivende utvikling av medisinsk utstyr er det viktig å forsikre seg om at lastkontrollen man benytter stiller høyt nok krav i forhold til lasten den testet imot. Vi i Valideringsservice gir råd i prosessen med å velge korrekt PCD basert på lasten og utstyret som skal steriliseres.


Bildet viser ulike PCD`er som alle har ulik oppbygning og kompleksitet.
5 visninger0 kommentarer
bottom of page