top of page

Validerer din legepraksis autoklave og vaskedesinfektor?

De europeiske EN- og internasjonale ISO-standardene beskriver tydelig hvordan validering av reprosesseringsmaskiner som autoklave/dampsterilisator og vaskedekontaminator skal foregå. Disse standardene gjelder i Norge, som i andre land. Her i landet er det Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som har overordnet myndighet på området, og de presiserer at det er sluttbruker (dvs. eier/driver av legepraksisen) som er ansvarlig for at både service og validering gjennomføres.


Mange tenker at det er tilstrekkelig å få utført service, eller at validering alltid skjer som en del av maskinleverandørens service. Dette stemmer ikke. Service er ikke validering, og gir ingen garanti for at prosessen leverer det ønskede resultat. En validering gir nettopp dette – et klart og reproduserbart bevis på at resultatet er slik det skal være: rene og sterile instrumenter. Svært sjelden er validering en del av maskinleverandørens tilbud til klinikken/praksisen.


Selv om autoklaven eller vaskedekontaminatoren ble kontrollert som del av ferdigstillelse etter produksjon, er ikke dette tilstrekkelig. Den (eller rettere sagt prosessene den vanligvis utfører) skal valideres årlig, der den faktisk brukes. Dette krever riktig kunnskap og riktig måleutstyr. Derfor utføres valideringen vanligvis av eksterne teknikere.


Det er heller ikke som mange tror – at så lenge autkolaven gjør jobben så er det ikke så farlig med vaskedesinfektoren /instrumentvaskeren. Enhver urenhet er fremmedlegemer som ikke har noe på reprosesserte instrumenter å gjøre, og selv usynlig film eller mikroskopiske flekker vil hindre fullstendig sterilisering.


Feilfungerende vaskedesinfektorer og autoklaver er et svært alvorlig problem, og undergraver i praksis de resultater man kan forvente av ellers adekvat behandling. Tall fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Dekontaminering viser at bare omlag en fjerdedel av kontrollerte autoklaver var uten feil, mens nesten en tredjedel hadde så alvorlige mangler ved steriliseringsprosessen at bruken måtte stanses umiddelbart (Espeland, 2018).

Dette medfører stor fare for pasienter og personell som skal utsettes for eller håndtere instrumenter man forutsetter er rene og sterile.


Fra et pasientståsted vil være naturlig å velge en klinikk som kan dokumentere at både service og validering blir utført på alle reprosesseringsmaskiner i bruk.

Med validering fra Valideringsservice får klinikken årlig fornybart valideringsbevis – en attest på at vaske- og steriliseringsprosessene faktisk gir rene og sterile instrumenter. - Trygt både for lege og pasient!

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page