STANDARDER

Generell informasjon om nasjonale, europeiske og internasjonale standarder for reprosessering av medisinsk utstyr

En standard er en teknisk spesifikasjon som beskriver hvordan ulike objekter skal kunne defineres på en entydig måte, for eksempel mål og vekt, eller som beskriver arbeidsmetoder, for eksempel kvalitetsstyring i en prosess. 

Både rutinekontroll og validering av vaskeprosesser og steriliseringsprosesser er regulert av standarder.

Det finnes nasjonale, europeiske og internasjonale standarder som beskriver både hvordan utstyr som autoklaver og vaskemaskiner/vaskedekontaminatorer skal fungere, testes og valideres.

Navnet på standarden innledes av et prefiks som viser om standarden er gjeldende nasjonalt, europeisk eller internasjonalt. Det nasjonale prefikset for norske standarder er «NS» – Norsk Standard. Europeiske standarder har forkortelsen «EN» - European standard. Europeiske standarder gjelder for alle land som er medlem av EU, samt Norge, Island og Sveits. 

ISO-standarder er internasjonalt gjeldende, og utarbeides av komitemedlemmer fra de ulike lands nasjonale standardkomiteter. 

Viktige standarder for rutinekontroll og validering av sterilisator og vaskedekontaminator

Tuesday, July 21: Policy Opportunities and Innovations for the Federal Health System

Thursday, October 15: Policy Opportunities and Innovations for the Federal Communications Commission


Hurtigreferanse diverse standarder

KONTAKT OSS

Mandag - fredag: 8:00 – 16.00

Telefon Morten R. Øvsteng: 415 62 063

Telefon Ole-Kr. Krukhaug: 916 30 476

E-post: post@valideringsservice.no

  • Facebook

PARTNERE

Valideringsservice er et samarbeid mellom Ing. Westad AS og Jacomedic AS.

Vi utfører validering av autoklave, vaskedekontaminator og andre reprosesseringsmaskiner, samt av kjøleanlegg/kjøletransport etc.

Vi tilbyr opplæring i validering og rutinekontroll, samt valideringssett, elektronisk Bowie&Dick og annet utstyr for deg som gjør jobben selv.

Validering – en viktig del av smittevernet!

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET

    © 2021   Laget med Wix.com