Timestrip Complete 489

Elektronisk temperaturindikator

- Den smarte måten å overvåke varetemperatur på!

✓ Legemidler
✓ Vaksiner
✓ Blod og blodprodukter
✓ Matvarer

TC489 “Timestrip complete” er en temperaturindikator for området 2°C til 8°C*. Tre lysdioder gir tydelig, ikke-reversibel indikasjon på øvre og nedre temperaturbrudd – samt normal drift. Ved endt transport kan mottager skanne indikatoren med smarttelefonen, og få opp komplett rapport over avvik.

* Kan leveres forhåndsprogrammert for andre temperaturområder (ved større volum)

 

Fordeler og funksjoner:

• Kostnadseffektiv løsning for overvåkning av temperaturdefinert transport
• NFC-funksjonalitet (Near Field Communication)
• Irreversibel alarmindikasjon

Lagret info kan avleses med en NFC-støttet smarttelefon

Oversiktlig rapport opprettes automatisk. Kan lagres eller videresendes som pdf-fil

App tilgjengelig på App Store

og Google Play

Hvordan bruke Timestrip TC489:

Aktivér ved å bryte firkanten «Break to Start». Grønn LED blinker 5 ganger. Målingen begynner etter 30 minutter.

Under startforsinkelsen    blinker grønn og rød LED én gang hvert 30. sekund.
Plassér indikatoren med transportvarene.

Ved logging uten avvik vil grønn LED blinke hvert 30. sekund.

Høy temperatur:

Rød LED blinker hvert 30. sek.      

Lav temperatur:

Blå LED blinker hvert 30. sek.

For å stoppe målingen brytes trekanten «Break to stop» av. Rød LED blinker 5 ganger.

Spesifikasjoner:

 

Arbeidstemperatur: -30℃ - 60℃

Alarmgrense:              Programmerbar verdi  (2℃ - 8℃  som standard)

Målenøyaktighet:      ± 0,5℃ (-20℃ - 40℃) ±1℃ (øvrige temperaturer)

Sensor:                          Innebygd NTC

Bruksområde:            Engangslogger for transporttemperatur

Start/Stopp:                Bryt av merket kvadratisk område for å starte logging

                                          Bryt av merket hjørne/trekant for å avslutte logging:

Startforsinkelse:        Programmérbar verdi (30 minutter som standard)

Alarmforsinkelse:      Programmérbar verdi (30 minutter som standard)

Loggeintervall:           1 minutt

Statistisk info:             Starttid, start alarm tid, maks. verdi, min. verdi, tid med temperatur over alarmgrensen,                                                tid under alarmgrensen, alarmstatus

LED indikatorer:         Ingen alarm = GRØNN  Høy temperatur = RØD  Lav temperatur = BLÅ

Kalibreringspkt.:        -20℃, +2℃,  +8℃ , 20℃ , 40℃ , 60℃

Mål:                                 34 x 48 x 4,5 mm           

Vekt:                               6 gram

Materiale:                     Hardplast

Batteri:                          CR1620 lithium

Holdbarhet:                1 år (ved sampling 1 x pr. minutt)

Beskyttelse:                IP54

NB!

Vi har også indikatorer for blodtemperatur, ultradypfryste vaksiner (f.eks. Covid19-vaksinen) samt en rekke andre produkter. Kontakt oss for mer informasjon! 

Timestrip-produkter.JPG

KONTAKT OSS

Mandag - fredag: 8:00 – 16.00

Telefon Morten R. Øvsteng: 415 62 063

Telefon Ole-Kr. Krukhaug: 916 30 476

E-post: post@valideringsservice.no

  • Facebook

PARTNERE

Valideringsservice er et samarbeid mellom Ing. Westad AS og Jacomedic AS.

Vi utfører validering av autoklave, vaskedekontaminator og andre reprosesseringsmaskiner, samt av kjøleanlegg/kjøletransport etc.

Vi tilbyr opplæring i validering og rutinekontroll, samt valideringssett, elektronisk Bowie&Dick og annet utstyr for deg som gjør jobben selv.

Validering – en viktig del av smittevernet!

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET

    © 2021   Laget med Wix.com