VALIDERING AV VASKEMASKIN FOR TØY

Kontaminerte arbeidsklær er en potensiell smittespreder i mange yrker og bransjer, blant annet i helsevesenet, i tannlegesektoren, innen veterinærmedisin, i ambulansetjenesten og på slakterier.

Sengeklær og håndklær som ikke er blitt tilfredsstillende vasket kan også være spredere av smitte.  

Validering av vaskeprosessene gir klare bevis på at de påkrevde og nødvendige forhold for desinfeksjon av arbeidsklær eller andre tekstiler oppnås:

1. Kontroll av installasjonskvalifisering (IQ)

Finnes dokumentasjon på at vaskemaskinen er installert ihht. spesifikasjonene?

2. Kontroll av operasjonskvalifisering (OQ)

 

Finnes bruksanvisning på vaskemaskinen, og brukes den i henhold til instruksjonene? 

3. Termisk validering 

Programmer/kjøringer:

  • For å sikre reproduserbarhet skal hvert program kjøres 3 ganger (3 godkjente kjøringer etter hverandre)

5) Validering av vaskekapasitet

Leverer vaskemaskinen tilstrekkelig med vann og såpe/kjemi til at vaskeprosessen kan forløpe tilfredsstillende? 

6) Rapport

Alle funn sammenføyes i en valideringsrapport der det framkommer om maskinen anbefales til videre bruk, eller om tiltak må iverksettes. 

 

Protokollen kan justeres i samråd med kunden. Alle endringer skal dokumenteres.

KONTAKT OSS

Mandag - fredag: 8:00 – 16.00

Telefon Morten R. Øvsteng: 415 62 063

Telefon Ole-Kr. Krukhaug: 916 30 476

E-post: post@valideringsservice.no

  • Facebook

PARTNERE

Valideringsservice er et samarbeid mellom Ing. Westad AS og Jacomedic AS.

Vi utfører validering av autoklave, vaskedekontaminator og andre reprosesseringsmaskiner, samt av kjøleanlegg/kjøletransport etc.

Vi tilbyr opplæring i validering og rutinekontroll, samt valideringssett, elektronisk Bowie&Dick og annet utstyr for deg som gjør jobben selv.

Validering – en viktig del av smittevernet!

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET

    © 2021   Laget med Wix.com