VALIDERING AV DAC UNIVERSAL

DAC-UNIVERSAL.jpg

Vår protokoll for validering av DAC Universal (Sirona)

1. Kontroll av installasjonskvalifisering (IQ)

Finnes dokumentasjon på at utstyret er installert ihht. spesifikasjonene?

 

2. Kontroll av utført service og rutinekontroller

3. Kontroll av operasjonskvalifisering (OQ)

 

Finnes dokumentasjon på at installert utstyr fungerer som spesifisert når det brukes ihht. arbeidsprosedyrene?

 

4. Termisk validering (PQ) av DAC Universal MKIII

Trykk- og temperaturmålinger

5. Validering (PQ) av DAC Universal MKIV

Trykk- og temperaturmålinger

 

Protokollen kan justeres i samråd med kunden. Alle endringer skal dokumenteres.