top of page

VALIDERINGSSERVICE

Kunnskap og kvalitet – for pasientens sikkerhet

30%

 

autoklaver

med alvorlig feil*

 

45%

autoklaver

med mindre feil*

 

*Tall fra OUS, 2018

 

25%

autoklaver

helt uten feil*

 

Norge henger etter

Mens man flere steder har god kontroll på hvordan autoklaver og vaskedesinfektorer presterer med tanke på renhet, desinfeksjon og sterilisering, henger Norge litt etter. 

Det har også vært lite informasjon tilgjengelig om hvilke retningslinjer som gjelder, samt om hvordan tilstanden på maskinparken i klinikkene er.

Service er ikke validering

Selv om leverandøren utfører service på maskinen, er det lite trolig at den reelle prestasjonen blir validert om du ikke spør spesifikt etter dette. 

Kun en fullstendig prosessvalidering kan gi klare beviser på at en maskin leverer som forventet.

Prosedyrene for dette er nedfelt i de europeiske og internasjonale EN- og ISO-standardene.

Validering gir trygghet

Med tredjeparts validering fra Valideringsservice kan du være trygg på at maskinene dine presterer slik de skal, samt på at du følger nasjonale anbefalinger og relevante ISO/EN-standarder. 

I tillegg til forbedret sikkerhet for pasienter og ansatte kan en velfungerende sterilsentral spare deg for både tid og penger. 

Validering – en sentral del av klinikkens smittevern!

Tredjeparts validering gir klare beviser på at maskinene leverer rent og sterilt gods, 

med minst mulig fare for instrumentoverført smitte.

I følge internasjonale og europeiske standarder gjelder følgende:

  • Alle autoklaver skal valideres regelmessig ihht. EN ISO17665/13060

  • Alle vaskedesinfektorer skal valideres regelmessig ihht. EN ISO 15883

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Takk! Vi kontakter deg så snart som mulig med svar på din forespørsel.

 

Valideringsservice er et samarbeid mellom Jacomedic AS og Ing. Westad AS.

Til sammen sitter vi på mer enn 30 års erfaring med steril- og helserelaterte produkter, samt måling og logging av kritiske parametere på lab og sterilsentral. 

Vi utfører tredjeparts validering av autoklave, vaskedesinfektor og DAC Universal i henhold til gjeldende ISO/EN-standarder. Spør oss også om validering av endoskopvasker og bekkenspyler!

www.valideringsservice.no

post@valideringsservice.no

Tlf. 91630476 / 41562063

 

Sertifisert ihht. ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø)

bottom of page