VALIDERING AV STOR AUTOKLAVE

Validering av en stor autoklave innebærer:

1. Kontroll av installasjonskvalifisering (IQ)

Finnes dokumentasjon på at utstyret er installert i henhold til spesifikasjonene?

2. Kontroll av utførte vedlikehold og rutinekontroller

  • Er servicer på maskinen dokumentert?

  • Er rutinekontroller utført og dokumentert?

3. Kontroll/utførelse av operasjonskvalifisering (OQ)

Finnes dokumentasjon på at installert utstyr fungerer som spesifisert når det brukes ihht. arbeidsprosedyrene?

 

4. Prosesskvalifisering ihht. EN ISO 17665 (dampsterilisator >60 liter)

Prosesskvalifiseringen skal gi klare bevis for at utstyret slik det er installert, og når det brukes etter intensjonen, fungerer ihht. de angitte kriterier, samt at det leverer produkter som møter spesifikasjonene.

Programmer/kjøringer:

 

  • Hvert program skal kjøres 3 ganger (3 godkjente kjøringer etter hverandre)

 

 

Referanselast:

 

  • Maskinen kjøres med maks referanselast (mest krevende last den kjøres med)

  • Referanselaster fremskaffes av maskinens brukere. Valideringstekniker velger i samråd med brukerne den mest krevende lasten

Temperaturmålinger

Evaluering

Protokollen kan justeres i samråd med kunden. Alle endringer dokumenteres.

KONTAKT OSS

Mandag - fredag: 8:00 – 16.00

Telefon Morten R. Øvsteng: 415 62 063

Telefon Ole-Kr. Krukhaug: 916 30 476

E-post: post@valideringsservice.no

  • Facebook

PARTNERE

Valideringsservice er et samarbeid mellom Ing. Westad AS og Jacomedic AS.

Vi utfører validering av autoklave, vaskedekontaminator og andre reprosesseringsmaskiner, samt av kjøleanlegg/kjøletransport etc.

Vi tilbyr opplæring i validering og rutinekontroll, samt valideringssett, elektronisk Bowie&Dick og annet utstyr for deg som gjør jobben selv.

Validering – en viktig del av smittevernet!

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET

    © 2021   Laget med Wix.com