VALIDERING AV VASKEDESINFEKTOR

vaskedesinfektor.JPG

Vår protokoll for validering av vaskedesinfektor:

1. Kontroll av installasjonskvalifisering (IQ)

 

Finnes dokumentasjon på at utstyret er installert ihht. spesifikasjonene?

2. Kontroll av utført service og rutinekontroller, samt operasjonskvalifisering (OQ)

3. Termisk lastvalidering ihht. EN ISO 15883-1

 

Programmer/kjøringer:

 

  • For å sikre reproduserbarhet skal hvert program kjøres 3 ganger (3 godkjente kjøringer etter hverandre)

Temperaturmålinger

4) Validering av vaskekapasitet

5) Rapport

 

 

Protokollen kan justeres i samråd med kunden. Alle endringer skal dokumenteres.