VALIDERING AV VASKEDESINFEKTOR

Vår protokoll for validering av vaskedesinfektor:

1. Kontroll av installasjonskvalifisering (IQ)

 

Finnes dokumentasjon på at utstyret er installert ihht. spesifikasjonene?

2. Kontroll av utført service og rutinekontroller, samt operasjonskvalifisering (OQ)

3. Termisk validering av kammervegg ihht. EN ISO 15883-1

 

Prosesskvalifiseringen skal gi klare bevis for at utstyret slik det er installert, og når det brukes etter intensjonen, fungerer ihht. de angitte kriterier, samt leverer produkter som møter spesifikasjonene.

 

 

Programmer/kjøringer:

 

  • For å sikre reproduserbarhet skal hvert program kjøres 3 ganger (3 godkjente kjøringer etter hverandre)

 

 

Målinger

4. Termisk lastvalidering ihht. EN ISO 15883-1

 

Programmer/kjøringer:

 

  • For å sikre reproduserbarhet skal hvert program kjøres 3 ganger (3 godkjente kjøringer etter hverandre)

Temperaturmålinger

5) Validering av vaskekapasitet

 

 

6) Rapport

 

 

Protokollen kan justeres i samråd med kunden. Alle endringer skal dokumenteres.

KONTAKT OSS

Mandag - fredag: 8:00 – 16.00

Telefon Morten R. Øvsteng: 415 62 063

Telefon Ole-Kr. Krukhaug: 916 30 476

E-post: post@valideringsservice.no

  • Facebook

PARTNERE

Valideringsservice er et samarbeid mellom Ing. Westad AS og Jacomedic AS.

Vi utfører validering av autoklave, vaskedekontaminator og andre reprosesseringsmaskiner, samt av kjøleanlegg/kjøletransport etc.

Vi tilbyr opplæring i validering og rutinekontroll, samt valideringssett, elektronisk Bowie&Dick og annet utstyr for deg som gjør jobben selv.

Validering – en viktig del av smittevernet!

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET

    © 2019 Laget med Wix.com